Bijdrageplafond SILO 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Bijdrageplafond 2003 Regeling Stimulans Innovatieve Leeromgevingen (SILO) Beroepsonderwijs en volwassenen Educatie (BVE) 2001 - 2004

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

artikel 3, tweede lid, en

artikel 4, derde lid,

van de Regeling Stimulans innovatieve leeromgevingen BVE 2001-2004;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor bijdragen op grond van de Regeling Stimulans innovatieve leeromgevingen BVE 2001-2004 is in 2003 een maximaal verplichtingenbedrag van € 4.350.000 beschikbaar inclusief apparaatskosten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Een aanvraag voor bijdrage op grond van de Regeling Stimulans innovatieve leeromgevingen BVE 2001-2004 voor 2003 wordt in de periode van 1 januari tot en met 28 maart 2003 of in de periode van 29 maart tot en met 12 september 2003 schriftelijk ingediend bij Senter.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageplafond SILO 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs

, MBA
Terug naar begin van de pagina