Regeling gelijkstelling pleegkinderen

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 30-04-2010 t/m heden

Regeling gelijkstelling pleegkinderen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 8 van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

ArtikelGelijkstelling met pleegkind 1

  • 1 Indien een kind onder gezag staat van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde als een eigen kind wordt onderhouden, wordt dit kind ten aanzien van die verzekerde gelijkgesteld met een pleegkind.

  • 2 Indien een kind tot het huishouden behoort van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde:

    • a. als een eigen kind wordt onderhouden; en

    • b. wordt verzorgd,

      wordt dit kind ten aanzien van die verzekerde gelijkgesteld met een pleegkind.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn van toepassing voorzover niet reeds een andere verzekerde voor dit kind recht heeft op kinderbijslag. Het tweede lid is van toepassing voorzover het kind niet reeds op grond van het eerste lid is gelijkgesteld met een pleegkind.

ArtikelIntrekking 2

De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 1983, nr. 52303, tot uitvoering van artikel 8 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt. 1983, nr. 124) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Naar boven