Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-12-2002 t/m 31-12-2005

Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.4.6, 2.4.11 onder c en 2.4.12 onder b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 voor verplichtingen voorvloeiend uit in 2002 verleende subsidies in het kader van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten het volgende subsidieplafond, exclusief uitvoeringskosten, € 10.300.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten geldt voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 het in de bijlage bij het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2001, DCO/OO-449/01 opgenomen beleidsvoornemen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze, De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina