Besluit aanwijzing bedrijfschappen als bedrijfscommissie

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 2 december 2002 tot aanwijzing van de besturen van een aantal hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen als bedrijfscommissie (Besluit aanwijzing bedrijfschappen als bedrijfscommissie)

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 43 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Voor de ondernemingen waarvoor het Hoofdbedrijfschap Ambachten is ingesteld, wordt het bestuur van het hoofdbedrijfschap aangewezen als Bedrijfscommissie Ambachten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

Voor de ondernemingen waarvoor het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel is ingesteld, wordt het bestuur van het hoofdbedrijfschap aangewezen als Bedrijfscommissie voor de Detailhandel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

Voor de ondernemingen waarvoor het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud is ingesteld, wordt het bestuur van het hoofdbedrijfschap aangewezen als Bedrijfscommissie Afbouw en Onderhoud.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Voor de ondernemingen waarvoor het Bedrijfschap Horeca en Catering is ingesteld, wordt het bestuur van het bedrijfschap aangewezen als Bedrijfscommissie Horeca en Catering.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2010]

  • 1 Indien voor een groep van ondernemingen zowel een bedrijfscommissie als het bestuur van een hoofdbedrijfschap of een bedrijfschap is ingesteld onderscheidenlijk aangewezen, treedt uitsluitend het bestuur van het hoofdbedrijfschap of het bedrijfschap op als de bevoegde bedrijfscommissie.

  • 2 Indien voor een groep van ondernemingen zowel het bestuur van een hoofdbedrijfschap als dat van een bedrijfschap is aangewezen, treedt uitsluitend het bestuur van het bedrijfschap op als de bevoegde bedrijfscommissie.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt, indien voor een groep van ondernemingen zowel een bedrijfscommissie als het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten is ingesteld onderscheidenlijk aangewezen, uitsluitend de bedrijfscommissie op als de bevoegde bedrijfscommissie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2010]

Het besluit van de Sociaal-Economische Raad van 21 september 1990 tot instelling van een aantal bedrijfscommissies (RE 08/ 1990) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2002, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing bedrijfschappen als bedrijfscommissie.

Den Haag, 2 december 2002

H.H.F. Wijffels

voorzitter

D.B. Modderman

secretaris

Terug naar begin van de pagina