Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV,

Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Amsterdam, 19 november 2002

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. : wachtgeldpremies 2003

Sectoren

Premiepercentage

1

Agrarisch bedrijf

2,50

2

Tabakverwerkende industrie

0,16

3

Bouwbedrijf

1,80

4

Baggerbedrijf

0,00

5

Hout- en emballage industrie,

houtwaren- en borstelindustrie

0,68

6

Timmerindustrie

0,00

7

Meubel- en orgelbouw industrie

0,50

8

Groothandel in hout,

zagerijen, schaverijen

en houtbereidingsind.

0,00

9

Grafische industrie

1,21

10

Metaalindustrie

0,10

11

Electrotechnische industrie

1,65

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,78

13

Bakkerijen

1,34

14

Suikerverwerkende industrie

1,55

15

Slagersbedrijven

1,55

16

Slagers overig

1,20

17

Detailhandel

1,33

18

Reiniging

1,56

19

Grootwinkelbedrijf

1,07

20

Havenbedrijven

1,04

21

Havenclassificeerders

0,00

22

Binnenscheepvaart

0,75

23

Visserij

1,57

24

Koopvaardij

0,00

25

Vervoer KLM

0,07

26

Vervoer NS

0,20

27

Vervoer posterijen

0,22

28

Taxi- en ambulancevervoer

1,60

29

Openbaar vervoer

0,00

30

Besloten busvervoer

1,62

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,70

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,90

33

Horeca algemeen

1,50

34

Horeca catering

0,97

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,55

38

Banken

0,30

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,45

40

Uitgeverij

1,64

41

Groothandel I

1,08

42

Groothandel II

1,33

43

Zakelijke dienstverlening I

0,53

44

Zakelijke dienstverlening II

1,67

45

Zakelijke dienstverlening III

1,29

46

Zuivelindustrie

0,16

47

Textielindustrie

0,21

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,68

49

Chemische industrie

0,56

50

Voedingsindustrie

1,04

51

Algemene industrie

0,59

52

Uitleenbedrijven

9,20

53

Bewakingsondernemingen

1,09

54

Culturele instellingen

1,30

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,11

56

Schildersbedrijf

4,50

57

Stukadoorsbedrijf

1,00

58

Dakdekkersbedrijf

1,24

59

Mortelbedrijf

0,00

60

Steenhouwersbedrijf

0,00

61

t/m

67

Overheid

0,40

68

Railbouw

0,47

69

Telecommunicatie

1,39

Premies per premiegroep 2003

Sectoren

Premiepercentage

1

Premiegroepen sector

 
 

Agrarisch bedrijf

 
 

Gereduceerd

0,40

 

Normaal

11,00

9

Premiegroepen sector

 
 

Grafische industrie

1,14

 

Grafische industrie

exclusief fotografen

 
 

Fotografen

2,53

20

Premiegroepen sector

 
 

Havenbedrijven

 
 

Vast personeel

1,04

 

Los personeel

2,24

22

Premiegroepen sector

 
 

Binnenscheepvaart

 
 

Lid sfBi

0,19

 

Geen lid sfBi

1,11

52

Premiegroepen sector

 
 

Uitleenbedrijven

 
 

Detachering

6,76

 

Intermediaire diensten

2,34

 

Uitzendbedrijven I A

 
 

Kortingsklasse

8,79

 

Middenklasse

8,99

 

Opslagklasse

9,25

 

Uitzendbedrijven II A

 
 

Kortingsklasse

12,92

 

Middenklasse

13,73

 

Opslagklasse

14,54

 

Uitzendbedrijven I B + II B

6,06

54

Culturele Instellingen

 
 

Laag

0,05

 

Midden

1,05

 

Hoog

2,05

56

Premiegroepen sector

 
 

Schildersbedrijf

 
 

Winterseizoen

0,00

 

Zomerseizoen

7,03

Terug naar begin van de pagina