Subsidieplafonds exportfinancieringsarrangementen

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 06-12-2002 t/m 10-06-2005

Regeling houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2003 op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit 2002 en de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit 2002 en artikel 12, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verstrekken van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching bedraagt € 0.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina