Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 13-12-2003 t/m 30-12-2004

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2003

Artikel 1. Wijziging

[Vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2002.]

Artikel 2. Bedrag per leerling voor het jaar 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag per leerling bedoeld in Artikel V, artikel A2, derde lid, van de Wet regeling schoolbegeleiding wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op € 36,-.

Artikel 3. Percentage voor leerlingengroei

[Vervallen per 31-12-2004]

Indien het aantal leerlingen in een gemeente, anders dan door een wijziging van de grenzen van die gemeente, op 1 oktober 2001 met meer dan 5% toegenomen is ten opzichte van het totale aantal leerlingen op 1 oktober 1996, wordt het aantal leerlingen boven dit percentage voor het jaar 2003 meegeteld als leerling bedoeld in de eerste volzin van Artikel V, artikel A2, tweede lid, van de Wet regeling schoolbegeleiding. Indien een dergelijke stijging zich voordoet dient de desbetreffende gemeente dit zelf te melden bij het:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

CFI,

Postbus 606,

2700 ML Zoetermeer

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina