Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

Als getuigschrift als bedoeld in artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg op basis waarvan de titel huidtherapeut mag worden gevoerd, wordt aangewezen het certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie, afgegeven door de Hogeschool van Utrecht te Utrecht.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-huidtherapie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina