Vaststelling aanvraagperiode Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 02-12-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode waarvoor een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002 wordt voor zover het betreft aanvragen met betrekking tot een vissersvaartuig dat behoort tot segment B, C en E vastgesteld de periode van 2 tot en met 16 december 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002, bedraagt voor de in artikel 1 bedoelde aanvraagperiode, voor zover het betreft aanvragen met betrekking tot vissersvaartuigen behorend tot:

a.

segment B:

€ 3.000.000,-; b.

segment C:

€ 2.000.000,-, en c.

segment E:

€ 4.000.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 december 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina