Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-02-2005.]
Geldend van 27-02-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 27 november 2002, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003 (Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 12 november 2002;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode1 juni 2003 tot en met 31 mei 2004 de heffing verlaagd.

In plaats van: 2,1%, wordt: 1,6% aan heffing opgelegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 november 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina