Besluit 2003/1 PT restitutie vakheffing bloemkwekerijproducten 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-05-2005.]
Geldend van 06-05-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 27 november 2002, houdende vaststelling van criteria voor gedeeltelijke restitutie van de vakheffing bloemkwekerijproducten (Besluit 2003/1 PT restitutie vakheffing bloemkwekerijproducten 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 5 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 6 november 2002;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1 Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke verlaging van het heffingstarief, dienen over het betrokken kalenderjaar de gecertificeerde jaarrekening aan het productschap te overleggen.

 • 2 Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van aangekochte bloemkwekerijproducten hoger is dan € 11.344.505,=, wordt over:

  • a. de eerste € 11.344.505,= het heffingstarief van 0,375% toegepast, en

  • b. het bedrag hoger dan € 11.344.505,=, het verlaagde heffingstarief van 0,275% toegepast.

 • 3 Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van zelfgekweekte bloemkwekerijproducten (niet zijnde uitgangsmateriaal) hoger is dan € 11.344.505,=, wordt over:

  • a. de eerste € 11.344.505,= het heffingstarief van 1,11 % toegepast, en

  • b. het bedrag hoger dan € 11.344.505,= het verlaagde heffingstarief van 1,01% toegepast.

 • 4 Aanvragen voor restitutie moeten worden ingediend binnen één jaar na afloop van het jaar waarover de restitutie wordt gevraagd en vergezeld gaan van een accountantsverklaring.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT restitutie vakheffing bloemkwekerijproducten 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 november 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

Secretaris

Terug naar begin van de pagina