Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 27-08-2004

Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2003 € 130,886 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 26 november 2002 terug tot en met 28 november 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina