Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2003

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 25 april 2002 (SEA/ 22019848) inzake AWBZ en Zfw en 24 oktober 2002 (MFIN/22048863);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor de eerste helft van het jaar 2003 vastgesteld op 12,05 en voor de tweede helft van jaar 2003 vastgesteld op 12,55.

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina