Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfonds 2003

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfonds 2003

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 94 van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

De maxima die in een boekjaar ten laste van de wachtgeldfondsen komen, bedoeld in artikel 94 van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2003 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Amsterdam, 19 november 2002

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Lastenplafonds wachtgeldfondsen 2003

 

Sector

Lastenplafond

1

Agrarisch bedrijf

4,50

2

Tabakverwerkende industrie

3,75

3

Bouwbedrijf

3,75

4

Baggerbedrijf

3,75

5

Hout- en emballageind.,houtwaren- en borstelind.

3,75

6

Timmerindustrie

3,75

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

3,75

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding

3,75

9

Grafische industrie

3,75

10

Metaalindustrie

3,75

11

Electrotechnische industrie

3,75

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

3,75

13

Bakkerijen

3,75

14

Suikerverwerkende industrie

3,75

15

Slagersbedrijven

3,75

16

Slagers overig

3,75

17

Detailhandel en ambachten

3,75

18

Reiniging

3,75

19

Grootwinkelbedrijf

3,75

20

Havenbedrijven

3,75

21

Havenclassificeerders

3,75

22

Binnenscheepvaart

3,75

23

Visserij

3,75

24

Koopvaardij

3,75

25

Vervoer KLM

3,75

26

Vervoer NS

3,75

27

Vervoer posterijen

3,75

28

Taxi- en ambulancevervoer

3,75

29

Openbaar vervoer

3,75

30

Besloten busvervoer

3,75

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

3,75

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

3,75

33

Horeca algemeen

3,75

34

Horeca catering

3,75

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

3,75

38

Banken

3,75

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

3,75

40

Uitgeverij

3,75

41

Groothandel I

3,75

42

Groothandel II

 

43

Zakelijke dienstverlening I

3,75

44

Zakelijke dienstverlening II

3,75

45

Zakelijke dienstverlening III

3,75

46

Zuivelindustrie

3,75

47

Textielindustrie

3,75

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

3,75

49

Chemische industrie

3,75

50

Voedingsindustrie

3,75

51

Algemene industrie

3,75

52

Uitzendbedrijven

4,50

53

Bewakingsondernemingen

3,75

54

Culturele instellingen

4,50

55

Overige takken van bedrijf en beroep

3,75

56

Schildersbedrijf

5,75

57

Stukadoorsbedrijf

4,50

58

Dakdekkersbedrijf

4,50

59

Mortelbedrijf

3,75

60

Steenhouwersbedrijf

3,75

60

Overheid

3,75

t/m

   

67

   

68

Railbouw

3,75

69

Telecommunicatie

3,75

Terug naar begin van de pagina