Wijziging Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 06-06-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 november 2002, nr. WJZ 02054300, tot wijziging van de regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 december 2001, nr. WJZ 01062856, houdende uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren;

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 december 2001, nr. WJZ 01062856, houdende uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren.]

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

Besluiten op grond van artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling worden genomen onder het voorbehoud dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vereiste goedkeuring geeft voor het uitvoeren van artikel I, tweede lid.

Artikel III

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 november 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina