Regeling basisniveau notaspecificatie vaste telefoniediensten

[Regeling vervallen per 19-05-2004.]
Geldend van 15-05-2003 t/m 18-05-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 november 2002, nr. DGTP/02/04490, houdende vaststelling van een basisniveau voor notaspecificatie bij vaste telefoniediensten (Regeling basisniveau notaspecificatie vaste telefoniediensten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 31 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2004]

Het basisniveau voor specificatie van rekeningen voor het gebruik van vaste openbare telefoondiensten omvat:

  • a. de periode waarop de rekening betrekking heeft;

  • b. de contractsvorm;

  • c. de kosten voor aansluiting of verandering van de aansluiting;

  • d. de totale kosten per oproep, het toegepaste tarief dan wel het gemiddelde tarief per oproep, het opgeroepen nummer alsmede de datum, de aanvangstijd en de duur van de desbetreffende oproep;

  • e. de kosten per geleverde additionele dienst alsmede de datum van levering;

  • f. het totaal aantal oproepen en de totale kosten die voor de oproepen in rekening worden gebracht;

  • g. het totale bedrag van de rekening, onder vermelding van het toepasselijke BTW-tarief alsmede het totale BTW-bedrag.

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 mei 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisniveau notaspecificatie vaste telefoniediensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 november 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina