Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimvee 2003

Geldend van 01-03-2003 t/m heden

Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimvee 2003

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 13 van de Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003,

op 14 november 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

 • 1 Het geslacht gewicht is tenminste gelijk aan een percentage van het levend gewicht, welk percentage voor

  -vleeskuikens

  70%

  -kalkoenen

  80%

  -eenden

  70%

  -parelhoenders

  70%

  -oude kippen en hanen

  73% en voor

  -ganzen

  70% bedraagt.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die hoeveelheden waarvoor ten genoege van het productschap is aangetoond dat een lager percentage van toepassing is.

Artikel 3

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimvee 2003' .

 • 2 Dit besluit kan worden geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina