Besluit aanwijzing model vaccinatiebron Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-11-2002 t/m 31-12-2014

Besluit aanwijzing model vaccinatiebon Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 1, derde lid van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002,

op 13 november 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Als model van de vaccinatiebon bedoeld in artikel 1, derde lid van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002, wordt aangewezen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen vaccinatiebon.

  • 2 Van vaccinatiebonnen zoals bij het Besluit aanwijzing model vaccinatiebon bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 als model aangewezen kan nog tot de voorraad strekt maar uiterlijk tot 31 december 2003 gebruik worden gemaakt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing model vaccinatiebon Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag dat de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 in werking treedt.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina