Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen (FARBO)

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-11-2002 t/m 31-12-2004

Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen (FARBO)

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3.52, eerste lid, onderdeel a, aanhef en onder 2°, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De in artikel 3.32 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen wordt buiten toepassing gesteld met betrekking tot verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na vrijdag 15 november 2002 doch voor 1 januari 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

S.R.A. van Eijck

Terug naar begin van de pagina