Vaststelling subsidieplafond 2003 subsidieregeling beurzenprogramma DELTA

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 30-11-2002 t/m 31-12-2003

Vaststelling subsidieplafond 2003 subsidieregeling beurzenprogramma DELTA

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA (kenmerk IB/2002/1166, Uitleg OCenW-Regelingen, nr. 4, 7 februari 2001),

Besluit

Artikel 1. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA ten behoeve van het kalenderjaar 2003 bedraagt € 2.961.000.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin dit besluit is geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina