Accijns, vrijstellingen; vrijstelling overige alcoholhoudende producten

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 11-11-2002 t/m 20-03-2008

Accijns, vrijstellingen; vrijstelling overige alcoholhoudende producten

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de vrijstelling van accijns voor alcoholhoudende ijsjes. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Een ondernemer laat een product maken dat bedoeld is om als waterijsje te worden genuttigd. Het product bevat de voor waterijs gebruikelijke ingrediënten zoals water, suiker, voedingszuur, kleurstof en conserveringsmiddel. Afhankelijk van de soort bevat het product tevens whisky, rum, of wodka. Het product heeft een alcoholvolumegehalte van 4,8% en wordt na fabricage afgevuld in plastic zakjes van ongeveer 22,5 bij 5 centimeter met een netto inhoud van 50 ml. De zakjes zijn bestemd om door de koper te worden ingevroren waardoor het waterijsje ontstaat.

De vraag is of het beschreven vloeibare product bij uitslag uit een accijnsgoederenplaats (AGP) of bij invoer, in aanmerking komt voor de vrijstelling van artikel 64, eerste lid, letter a van de Wet op de accijns (hierna de wet).

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Nee, het beschreven vloeibare product is op het moment van uitslag uit een AGP of bij invoer niet aan te merken als een halfproduct of bestanddeel van een halfproduct voor de vervaardiging van levensmiddelen als bedoeld in artikel 64, eerste lid, letter a van de wet. Het product komt daarom niet in aanmerking voor vrijstelling van de accijns.

Terug naar begin van de pagina