Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2023.
Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39e

Informatie geldend op 01-11-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 2. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 8a, 39f, 39i, 39j

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2A

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst tekst
 2. Wet open overheid
  Bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2023)

Opmerking

Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 07-07-2006
samen met
26-04-2007
Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160
29849
samen met
30961
Alg. 1
01-01-2020 Wijziging 24-01-2018
samen met
10-07-2019
samen met
23-01-2019
samen met
17-10-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2019, 288
samen met
Stb. 2019, 51
samen met
Stb. 2018, 401
32399
samen met
35087
samen met
34918
samen met
34889
21-11-2019 Stb. 2019, 437
01-05-2019 Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 51 34918 11-03-2019 Stb. 2019, 117 Alg. 2
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-04-2012 Wijziging 06-10-2011 Stb. 2011, 490 32554 23-03-2012 Stb. 2012, 129
26-03-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
01-02-2008 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 21-12-2007 Stb. 2008, 4
01-01-2008 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
01-09-2004 Nieuw 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2007/160.1)
 2. Abusievelijk is op het vierde tot en met zesde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven