Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2023.
Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-11-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
    Artikelen: 17, 30, 44
  2. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
    Artikelen: 39d, 51c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

  1. Wet open overheid
    Bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2023)

Opmerking

Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2024 Wijziging 20-03-2024 Stb. 2024, 59 36222 25-03-2024 Stb. 2024, 61
01-01-2012 Wijziging 06-10-2011 Stb. 2011, 456 32763 07-11-2011 Stb. 2011, 522
01-10-2010 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152
01-02-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
01-09-2004 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390
01-04-2004 Nieuwe-regeling 07-11-2002 Stb. 2002, 552 24797 25-03-2004 Stb. 2004, 129
Naar boven