Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 2. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 4.1.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 5

 1. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
  Artikel 5
 2. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  Artikel IIB
 3. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel 1
 4. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
  01-10-2009 Wijziging 13-05-2009 Stb. 2009, 385 31769 13-05-2009 Stb. 2009, 385
  01-01-2008 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
  01-04-2004 Nieuwe-regeling 07-11-2002 Stb. 2002, 552 24797 25-03-2004 Stb. 2004, 129
  Naar boven