Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikelen: 1.20, 4.31
 2. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 3.14a
 3. Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019
  Artikel: 4
 4. Advocatenwet
  Artikel: 36a
 5. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 7. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlagen: Boetedifferentiatie, Boetedifferentiatie
 9. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 2.2
 10. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 8a
 11. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 18
 12. Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen
  Artikelen: 9, 13
 13. Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010
  Artikelen: 13, 14
 14. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 11a
 15. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 10, 23
 16. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
  Artikelen: 5, 7
 17. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 4.1.2
 18. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  Artikelen: 12c, 12k
 19. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 20. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 25, 26, 28
 21. Dienstenwet
  Artikel: 41
 22. Jeugdwet
  Artikelen: 4.1.6, 1.1
 23. Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen
  Artikel: 3a
 24. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
  Artikel: 4
 25. Regeling klachtbehandeling politie
  Artikel: 3
 26. Regeling tachografen
  Artikel: 2:1
 27. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 6
 28. Regeling uitvoering beveiliging burgerluchtvaart 2010
  Artikel: 1
 29. Regeling verkeersregelaars 2009
  Artikelen: 5, 6, 8
 30. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 1.1
 31. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 2
 32. Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren
  Artikelen: 3, 4
 33. Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015
  Artikel: 6
 34. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 5.6
 35. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3B.2
 36. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 5
 37. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 42
 38. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 4
 39. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 1.1.1, 3.5
 40. Wet op de jeugdverblijven
  Artikel: 6
 41. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 31a
 42. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 5
 43. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 6
 44. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 35a
 45. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 2.8
Terug naar begin van de pagina