Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel 19

Verwijzingen naar Titel 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 24-01-2018
  samen met
  17-10-2018
  samen met
  23-01-2019
  samen met
  10-07-2019
  Stb. 2018, 37
  samen met
  Stb. 2018, 401
  samen met
  Stb. 2019, 51
  samen met
  Stb. 2019, 288
  32399
  samen met
  34889
  samen met
  34918
  samen met
  35087
  Alg. 1
  Aanhangig 35447
  01-05-2019 Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 51 34918 11-03-2019 Stb. 2019, 117 Alg. 2
  01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
  01-09-2004 Nieuw 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2019/288.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  Naar boven