Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit modern migratiebeleid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 43

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel 19

Verwijzingen naar Titel 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 07-07-2006
  samen met
  26-04-2007
  Stb. 2006, 330
  samen met
  Stb. 2007, 160
  29849
  samen met
  30961
  Alg. 1
  01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
  01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
  01-04-2012 Wijziging 06-10-2011 Stb. 2011, 490 32554 23-03-2012 Stb. 2012, 129
  01-02-2008 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 21-12-2007 Stb. 2008, 4
  01-01-2008 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
  01-09-2004 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390
  01-04-2004 Nieuwe-regeling 07-11-2002 Stb. 2002, 552 24797 25-03-2004 Stb. 2004, 129

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2007/160.1)
  Naar boven