Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16a

Informatie geldend op 01-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
    Artikelen: 26d, 39ga, 42a, 51b, 51c, 51f
  2. Wetboek van Strafvordering
    Artikel: 27b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
    Artikel 19
Terug naar begin van de pagina