Vrijstelling gebruik zeeflap

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 07-11-2002 t/m 23-01-2004

Vrijstelling gebruik zeeflap

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikel 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Van het bepaalde in artikel 7a, eerste lid, van de Regeling technische maatregelen 2000 wordt voor de periode van 1 tot en met 15 november 2002 vrijstelling verleend voor zover het betreft de kustwateren, het zeegebied en de 12-mijlszone.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina