Besluit bevoegde ambtenaar noodtestament

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 31 oktober 2002, nr. 5191531 tot bevoegd verklaren ambtenaar ten overstaan van wie in buitengewone omstandigheden een uiterste wil kan worden opgemaakt

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaar ten overstaan van wie in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek een uiterste wil kan worden opgemaakt, wordt bevoegd verklaard: een officier van de gemeentelijke of regionale brandweer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 oktober 2002

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina