Tijdelijke afwijking van de Uitvoeringsregeling Wob Financiën

[Regeling vervallen per 07-04-2004.]
Geldend van 30-10-2002 t/m 06-04-2004

Tijdelijke afwijking van de Uitvoeringsregeling Wob Financiën

De Minister van Financiën,

In aanmerking genomen de Uitvoeringsregeling Wob Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2004]

In afwijking van het gestelde in artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Wob Financiën wordt in de plaats van de loco-Secretaris-Generaal de waarnemend directeur van de Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken aangewezen als vervanger van de gemachtigd ambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en vervalt op een nader te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Financiën,
de

Secretaris-Generaal

,

G.H.O. van Maanen

Terug naar begin van de pagina