Besluit zorgaanspraken AWBZ

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-05-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 14-05-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
  Artikel: 2
 2. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlagen: 1, 2, 4
 3. Besluit beheer sociale-huursector
  Bijlage: III
 4. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 2
 5. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 5
 6. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  Artikelen: 2, 20a, 21, 33
 7. Bijdragebesluit zorg
  Artikelen: 16a, 16d
 8. Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ
  Tekst: tekst
 9. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 2
 10. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2013
  Tekst: tekst
 11. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014
  Tekst: tekst
 12. Regeling declaratie AWBZ-zorg
  Tekst: tekst
 13. Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013
  Tekst: tekst
 14. Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2014
  Tekst: tekst
 15. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
  Artikel: 2
 16. Regeling zorgaanspraken AWBZ
  Artikel: 7
 17. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst: tekst
 18. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel: 4
 19. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 9, 21
 20. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 21. Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering, enz. (voorwaarden voor en de vergoeding aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en vaststelling wachttijd voor deze aanspraken)
  Artikel: III
 22. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (AWBZ-aanspraken op zorg)
  Artikel: VI
 23. Zorgindicatiebesluit
  Artikel: 2
Terug naar begin van de pagina