Besluit zorgaanspraken AWBZ

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-05-2014.
Geldend van 14-05-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk I

Informatie geldend op 14-05-2014

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 14-05-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 09-12-2014 Stb. 2014, 520 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-04-2003 Nieuwe-regeling 25-10-2002 Stb. 2002, 527 09-12-2002 Stb. 2002, 625
Naar boven