Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2003 in verband met gebiedswijzigingen

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 16-11-2002 t/m 31-07-2013

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in 2003 in verband met gebiedswijzigingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: de wet van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht (Stb. 2001, 328), de wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving (Stb. 2001, 349), de wet van 16 juli 2001 tot samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen (Stb. 2001, 372), de wet van 16 juli 2001 tot samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren (Stb. 2001, 373),

alsmede gelet op de artikelen 77, vierde en vijfde lid en 156, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de volgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld:

Gemeente

Gemeente-

nummer

Ophef-

fingsnorm

Stichtings

norm

Aalsmeer

0358

145

242

Amstelveen

0362

168

280

Castricum

0383

128

213

Dinxperlo

0219

116

200

Gendringen

0237

85

200

Hellendoorn

0163

70

200

Horst aan

     

de Maas

1507

71

200

Katwijk

0537

190

317

Kesteren

0258

104

200

Leidschendam-

     

Voorburg

1916

174

290

Noordwijk

0575

118

200

Pijnacker-

     

Nootdorp

1926

154

257

Rijswijk

0603

184

307

Sevenum

0964

50

200

Uithoorn

0451

164

273

Venlo

0983

143

238

Wijdemeren

1696

104

200

Artikel 2. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 bedoelde normen treden met ingang van 1 januari 2003 in de plaats van de normen die voor de betrokken gemeenten zijn vastgesteld in de Regeling:”Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs” (van 18 oktober 1997 met kenmerk FBT/BPL-97/20598 M, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW- Regelingen nummer 25 van 29 oktober 1997), de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 1999 (van 11 mei 1999 met kenmerk CFI/FBT-1999/7363, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nummer 16 van 9 juni 1999), de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2000 (van 7 oktober 1999 met kenmerk FBT/BPL- 99/11484 N, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nummer 25 van 3 november 1999), de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2001 (van 20 oktober 2000 met kenmerk FTO/BPL-2001/167411 N, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW- Regelingen nummer 25 van 8 november 2000) en de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2002 (van 26 oktober 2001 met kenmerk FTO/TPL-2001/112438 N, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW- Regelingen nummer 25 van 7 november 2001).

Artikel 3. Wijziging gemeentenamen

[Vervallen per 01-08-2013]

In artikel 1 van de Regeling aanpassing van de stichtings-en opheffingsnormen voor basisscholen 2002 (van 26 oktober 2001 met kenmerk FTO/TPL-2001/112438 N, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW- Regelingen nummer 25 van 7 november 2001), worden vermeld de gemeentenamen Vriezenveen, Denekamp en Olst. Deze gemeentenamen worden in de bijlage, bedoeld in artikel 77, derde lid WPO, gewijzigd in respectievelijk Twenterand (per 1 juni 2002), Dinkelland (per 1 april 2002) en Olst-Wijhe (per 26 maart 2002). Per 1 januari 2003 wordt in de bijlage de gemeentenaam Bemmel in Lingewaard en Steenwijk in Steenwijkerland gewijzigd.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling zal (met toelichting) in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2003 in verband met gebiedswijzigingen’.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina