Besluit algemene vrijstelling van verbod op het zelf leveren van huisartsenzorg en deelneming in instellingen voor huisartsenzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Besluit algemene vrijstelling van verbod op het zelf leveren van huisartsenzorg en deelneming in instellingen voor huisartsenzorg

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 42, vijfde lid, van de Ziekenfondswet;

Heeft in zijn vergadering van 24 oktober 2002 besloten:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

Het in artikel 42, eerste lid, van de Ziekenfondswet bedoelde verbod geldt niet voor de levering van diensten of zaken, welke behoren tot de bij of krachtens de Ziekenfondswet geregelde huisartsenzorg.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

Het in artikel 42, tweede lid, van de Ziekenfondswet bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van een instelling die de bij of krachtens de Ziekenfondswet geregelde huisartsenzorg verleent.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

L. de Graaf

voorzitter

J.L.P.G. van Thiel

algemeen directeur

Terug naar begin van de pagina