Instellingsbesluit directie Besturing en Strategie

[Regeling vervallen per 18-11-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005.]
Geldend van 01-11-2002 t/m 30-06-2005

Instellingsbesluit directie Besturing en Strategie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-11-2005]

Er is een directie Besturing en Strategie. Deze directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Strategie en Kennis;

  • b. de afdeling Besturing;

  • c. de afdeling Advies;

  • d. de afdeling Ondersteunende Taken;

  • e. het Directiebureau.

Artikel 2

[Vervallen per 18-11-2005]

De directie heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de politieke en ambtelijke leiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in de besturing van de departementale organisatie;

  • b. het coördineren van de advisering over beleidsdossiers en beleidsthema's alsmede over de departementale strategie en het corporate kennisbeleid;

  • c. het binnen de departementale organisatie coördineren van activiteiten die gericht zijn op de bevordering van de beveiliging.

Artikel 3

[Vervallen per 18-11-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 18-11-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit directie Besturing en Strategie.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina