Subsidieplafond 2003 Besluit behoud historische buitenplaatsen

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-11-2002 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond 2003 Besluit behoud historische buitenplaatsen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiering natuurprojecten

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het jaar 2003 is voor aanvragen op grond van het Besluit behoud historische buitenplaatsen € 2.732.675 beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 oktober 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina