Verlenging Instellingsregeling Arbo Platform

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van Directie Arbozorg en Verzuimbeleid, nr. AVB/AIS/02 49802 tot verlenging van de installatietermijn van het Arbo Platform

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

De termijn, vermeld in artikel 7, eerste lid van de Instellingsregeling Arbo Platform wordt verlengd tot 1 maart 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 oktober 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina