Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geldend van 18-12-2005 t/m 27-09-2007

Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5 van het Landbouwkwaliteitsbesluit eieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. productschap: Productschap Pluimvee en Eieren.

Artikel 1a

[Vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 3, tweede en vierde lid, van het Legkippenbesluit 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2007]

Het productschap is belast met het vaststellen van een officieel kenteken en een model als bedoeld in artikel 4 van het Landbouwkwaliteitsbesluit eieren.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2007]

De minister kan met betrekking tot het verlenen van de in artikel 2 en 3 bedoelde medewerking beleidsregels stellen.

Artikel 5a

[Vervallen per 28-09-2007]

  • 2 Het productschap is belast met de registratie en met de uitgifte van nummers, als bedoeld in het eerste lid.

  • 3 Het Productschap Pluimvee en Eieren kan in de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 bepalen dat bij overtreding van artikel 2 van die verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 28-09-2007]

De Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden scharreleieren wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 28-09-2007]

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren.

`s-Gravenhage, 11 oktober 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina