Subsidieplafond 2003 regeling effectgerichte maatregelen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-10-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2003 regeling effectgerichte maatregelen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op:

  • 1. € 1.570.000,- voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten;

  • 2. € 1.930.000,- voor de Unie van Landschappen;

  • 3. € 2.200.000,- voor de Unie van Bosgroepen;

  • 4. € 445.000,- voor particulieren.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 oktober 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina