Vrijstellingsregeling artikel 55, eerste lid, Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 05-06-2004.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 04-06-2004

Vrijstellingsregeling artikel 55, eerste lid, Meststoffenwet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet en de artikelen 1, derde lid, en 6, tweede lid, van de Wet verplaatsing mestproductie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2004]

  • 2 De ingevolge het eerste lid toegestane uitbreiding van de mestproductie bedraagt ten hoogste 125 kilogram fosfaat per jaar per hectare waarmee de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond wordt vergroot.

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2004]

Voor zover artikel 1 van toepassing is, blijft toepassing van artikel 4 van de Regeling vaststelling omvang verplaatsbare mestproductie achterwege.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2004]

De Kortingsregeling Wet verplaatsing mestproductie vervalt.

Artikel 4

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling artikel 55, eerste lid, Meststoffenwet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina