Vrijstellingsregeling artikel 19a Varkensbesluit 2002 (ontkoppeling)

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 31-07-2005

Vrijstellingsregeling artikel 19a Varkensbesluit 2002 (ontkoppeling)

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2005]

Van de artikelen 2a, 3, 4, 5, eerste en tweede lid, en 8, van het Varkensbesluit wordt voor de ingevolge artikel 19 van het Varkensbesluit voor de onderscheiden artikelen of artikelonderdelen geldende overgangstermijn, een vrijstelling verleend aan de gebruiker van een stal waarop artikel 19a van het Varkensbesluit van toepassing is, voorzover wordt voldaan aan artikel 19, eerste tot en met vierde lid, van het Varkensbesluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2005]

De Vrijstellingsregeling artikel 19a Varkensbesluit wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Vrijstellingsregeling artikel 19a Varkensbesluit 2002 (ontkoppeling).

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina