Regeling tabaksreclame

[Regeling vervallen per 12-05-2007.]
Geldend van 07-11-2002 t/m 11-05-2007

Regeling tabaksreclame

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, derde lid, onder c, van de Tabakswet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 november 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tabaksreclame.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Bomhoff

Terug naar begin van de pagina