Vaststelling tarief uniciteitscontrole i.k.v. Honden- en Kattenbesluit 1999

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 19-09-2002 t/m 30-06-2014

Vaststelling tarief uniciteitscontrole i.k.v. Honden- en Kattenbesluit 1999

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

De opslag van het verschuldigde bedrag, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, onder 4o, van de Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999, ten behoeve van de verificatie van een melding van een nieuw te registreren identificatienummer als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999 bedraagt: € 0,42.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 september 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina