Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-09-2002 t/m 31-12-2014

Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 8, derde lid van de Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999,

op 12 september 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Indien de Algemene Inspectiedienst overtreding van het bij of krachtens de Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999 bepaalde constateert, is de Algemene Inspectiedienst bevoegd een berechtingsrapport ten behoeve van een tuchtrechtelijke procedure op te maken.

  • 2 Berechtingsrapporten van de Algemene Inspectiedienst zoals bedoeld in het voorgaande lid, kunnen door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren aan het tuchtgerecht van dit productschap worden aangeboden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina