Vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2001

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 29-09-2002 t/m 31-01-2005

Regeling tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2001

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor het uitkeringsjaar 2001 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Staatssecretaris

van Financiën,

S.R.A. van Eijck

Bijlage 1. De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2001 (in euro's)

[Vervallen per 01-02-2005]

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bedragen

per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

-55,481

2a

Inwoners

22,01

2b

Inwoners boven 640.000

10,10

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

13,79

3b

Inwoners in landelijke gebieden

17,68

4

Land

45,92

5

Water

31,49

6

Groen

17,30

7

Gewogen weglengte

24.315,63

8

Warmtekrachtkoppeling

0,72

9

Vast bedrag

4.762.096,61

  1. Niet in euro's; het bedrag betreft het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina