Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters

Geldend van 01-11-2002 t/m heden

Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie infrastructuur technostarters ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie infrastructuur technostarters ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling infrastructuur technostarters ontvangen alle leden van de Adviescommissie infrastructuur technostarters jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 4 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

R. Bemer

,

directeur-generaal van Innovatie

Terug naar begin van de pagina