Mandatering bevoegdheden aan functionarissen NTIO

[Regeling vervallen per 26-10-2010.]
Geldend van 07-09-2002 t/m 25-10-2010

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken tot mandatering van bevoegdheden aan functionarissen van het NTIO te Taipei

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 7 van het Besluit afschaffing binnenlandse paspoorten en verdere reglementaire bepalingen ten aanzien van binnen- en buitenlandse paspoorten (Stcrt. 1814, nr. 4);

Gelet op artikel 10:3 en artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van het Netherlands Trade and Investment Office te Taipei en de Stichting tot Bevordering van de Uitvoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-10-2010]

  • 1 Aan de directeur van het Netherlands Trade and Investment Office (NTIO) te Taipei wordt mandaat verleend om namens de Minister van Buitenlandse Zaken en conform zijn instructies besluiten te nemen inzake:

    • a. visumaanvragen, en

    • b. aanvragen voor laissez-passers.

  • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur, wordt zijn bevoegdheid op grond van het mandaat voor de duur van de afwezigheid of verhindering door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

Artikel 2

[Vervallen per 26-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina