Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD)

[Regeling vervallen per 11-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.]
Geldend van 29-05-2002 t/m 14-06-2009

Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 12 van het Organisatiebesluit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Paragraaf 1. Toepassingsbereik

[Vervallen per 11-03-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2010]

Dit besluit heeft betrekking op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, genoemd in het Organisatiebesluit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf2 Dienstonderdelen

[Vervallen per 11-03-2010]

Artikel 2:1

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Democratische Rechtsorde bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  de afdeling Beleid en Expertise;

 • -

  de teams.

Artikel 2:2

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Staatsveiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  de afdeling Beleid en Expertise;

 • -

  de teams.

Artikel 2:3

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Beveiliging bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  de afdeling Beleid en Expertise;

 • -

  de afdeling Beveiligingsbevordering;

 • -

  de afdeling Veiligheidsonderzoeken.

Artikel 2:4

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  de afdeling Speciale Operaties;

 • -

  de afdeling Techniek;

 • -

  de afdeling Operationele Opdrachten;

 • -

  de afdeling Open Bronnen Informatie;

 • -

  de afdeling Buitenlandse Relaties.

Artikel 2:5

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  het Bureau Kwaliteitsmanagement;

 • -

  de afdeling Personeelszaken;

 • -

  de afdeling Financiën en Economie;

 • -

  de afdeling Informatie en Organisatie;

 • -

  de afdeling Facilitair Bedrijf;

 • -

  de afdeling Interne Veiligheid;

 • -

  de afdeling Registratie, Documentatie en Archief.

Artikel 2:6

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Strategie en Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  de afdeling Kabinet en Juridische Aangelegenheden;

 • -

  de afdeling Strategie, Planning en Coördinatie;

 • -

  de afdeling Interne en Externe Betrekkingen.

Artikel 2:7

[Vervallen per 11-03-2010]

De directie Inlichtingen Buitenland bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de directeur;

 • -

  het directiebureau;

 • -

  de afdeling Beleid en Expertise;

 • -

  de regioteams.

Artikel 2:8

[Vervallen per 11-03-2010]

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het hoofd;

 • -

  een directiebureau;

 • -

  de afdelingen A,B en C..3

Paragraaf 3. Beheer

[Vervallen per 11-03-2010]

Artikel 3:1

[Vervallen per 11-03-2010]

 • 1 Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 3:2

[Vervallen per 11-03-2010]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 11-03-2010]

Artikel 4:2

[Vervallen per 11-03-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

secretaris-generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina