Besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 30-09-2008

Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het `Besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement'

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 1, onderdeel 2, van het Scheldereglement;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2008]

De volgende personen worden aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, onderdeel 2, van het Scheldereglement:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Scheldereglement in werking treedt en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als `Besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement'.

Brussel, 21 augustus 2002

De Vlaamse

minister

,

S. Stevaert

's-Gravenhage, 21 augustus 2002
De Nederlandse

minister

,

R.H. de Boer

Terug naar begin van de pagina